جهت استفاده از تمامی امکانات سایت و بهره مندی از اخبار، اطلاعیه ها و کدهای تخفیف حتماً عضو سایت شوید.

پس از عضویت، جهت خرید محصول مورد نظر از سایت، اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید.

محصول مورد نظر را انتخاب نموده و به سبد خرید اضافه نمایید.

از سبد خرید نسبت به تکمیل سفارش اقدام نموده و منتظر تماس از جانب ما باشید.

پس از کارت به کارت هزینه سفارش، لینک دانلود به شما ارسال خواهد شد که تا 72 ساعت برای شما فعال خواهد بود.